Kanjelzone Maastricht zorgt voor verbinding

In het stroomgebied van de Kanjel, iets ten Noorden van Maastricht, liggen kasteel Bethlehem en buitenplaats
Jeruzalem. Beide zijn onderdeel van de landgoederenzone Maastricht–Meerssen. In deze landgoederenzone is een nieuw landschapspark in ontwikkeling dat de kasteeltuin en buitenplaats met de omliggende wijken verbindt. Centraal thema in dit project is het maken van nieuwe verbindingen en het toegankelijk maken van de deelgebieden. De Kanjel is in dit plan de leidende factor. Hierdoor kan het gebied functioneren als opstap- en uitloopgebied naar de landgoederenzone van Maastricht.

Omgevingsmanagement
Krinkels realiseert in het nieuwe landschapspark de voet- en fietspaden, legt vier bruggen aan en voert het grondwerk uit. Daarnaast is Krinkels Heerlen verantwoordelijk voor het totale omgevingsmanagement. Bij de uitvoering spelen de bescherming van de kamsalamander en het behouden van de tongvaren een belangrijke rol. Daarnaast is er aandacht voor kleinschalige saneringen.

Bouwteam
De vier nieuwe bruggen zijn door de gemeente Maastricht zelf ontworpen en het totale werk is op basis van een UAV-geintegreerde contract in de markt gezet. Er werd gekozen voor een openbare aanbesteding op EMVI (Economisch Meest Voordelinge Inschrijving). Hierin waren zowel prijs als kwaliteit doorslaggevend en Krinkels behaalde hierop de hoogste score! Tijdens de uitvoering wordt in een bouwteamconstructie overlegd met opdrachtgever en andere stakeholders. Dit zorgt voor een constructieve samenwerking. Een goede samenwerking staat bij alle partijen dan ook hoog in het vaandel!