• icon
 • icon
 • icon
 • icon
 • icon

Biodiversiteit vergroten

Provincie Zuid-Holland – De biodiversiteit in Nederland kan wel een boost gebruiken. Gelukkig wordt op allerlei fronten volop gewerkt aan het in stand houden van de variatie aan planten en dieren. De provincie Zuid-Holland en Krinkels dragen hier ook hun steentje aan bij. Hoe vergroot je de biodiversiteit op provinciale wegen? Lees het hier!


Kilometerslange opportuniteiten

In de provincie Zuid-Holland liggen vele kilometers provinciale wegen. De bermen naast die wegen vormen een belangrijke aanvulling op de aangewezen natuurgebieden in Nederland en kunnen een grote rol spelen in de verbinding van deze gebieden. Vroeger was het in grote delen van Nederland gebruikelijk om bermen te klepelen. Bij klepelen wordt het gras fijngemaaid en blijft het liggen als mest. Inmiddels weten we dat dit de biodiversiteit niet ten goede komt, omdat er te weinig ruimte ontstaat voor andere planten. Krinkels is dus samen met de provincie Zuid-Holland op zoek gegaan naar een manier om het beheer van de wegbermen wél ecologisch verantwoord te laten
plaatsvinden.

Bloemen stimuleren

Tegenwoordig wordt ingezet op het afvoeren van maaisel, zodat de bodem verschraalt en er een bloemrijkere vegetatie kan ontstaan. Het maaisel blijft eerst een aantal dagen liggen, zodat insecten kunnen ontsnappen en bloemzaden op de bodem kunnen vallen. Daarnaast wordt het maaibeheer gefaseerd uitgevoerd, waarbij tijdens elke maaibeurt stukken berm overgeslagen worden (gefaseerd maaien of mozaïek maaien). In de vegetatie die blijft staan krijgen bloeiende kruiden de kans om zaad te schieten en zich te verspreiden door het gebied. Ook insecten profiteren hiervan, want een groot deel van het jaar zijn er bloemen aanwezig die hen voorzien van de nodige nectar en stuifmeel. De overgebleven vegetatie vormt daarnaast een schuilplaats voor insecten, maar ook voor vogels en kleine zoogdieren. Tot slot is ook de maaihoogte aangepast naar 10-15 centimeter. Hierdoor kunnen insecten hun toevlucht zoeken in de bermdelen die blijven staan en blijft de populatie gezond.

Krinkels hoopt dat iedereen binnen een paar jaar volop kan genieten van een berm die leeft! Heeft u nu ook een berm die wel een biodiversiteit boost kan gebruiken? Neem dan contact met ons op dan kijken we samen naar de mogelijkheden!

Deel artikel
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image