Krinkels-CSO start uitvoering Programma Stroomlijn

Op 16 november is bedrijfscombinatie Krinkels-CSO officieel gestart met de uitvoering voor Programma Stroomlijn. In de ochtend gaven onze bestuurders Ben Broens (RWS), Jan Clement (Krinkels) en Arie Mol (LievenseCSO) samen het startsein.

Deze dag markeert voor bedrijfscombinatie Krinkels-CSO het einde van anderhalf jaar voorbereiding en de overgang naar de daadwerkelijke uitvoeringsfase. ‘De voorbereidingsperiode is een zeer intensieve periode geweest’ zegt Jeroen Rijnbeek, programmamanager bij Krinkels-CSO. ‘We hebben meer dan 400 terreineigenaren, overheden en belangenorganisaties gesproken. Daarnaast hebben we voor onze opgave, 200 ha uiterwaarden, onderzoeken uitgevoerd en ontwerpen gemaakt. Dit proces is zeer succesvol verlopen.’

Krinkels-CSO verwijdert nog in 2015 de begroeiing in 30 uiterwaarden langs de Boven-Rijn, Waal, Pannerdensch Kanaal, Boven-Merwede en de bedijkte Maas. De uitvoering in de overige 37 uiterwaarden vindt plaats in 2016. Ook tijdens de uitvoering blijft een goede afstemming met de omgeving van belang. Jeroen Rijnbeek: ‘We proberen hinder zoveel mogelijk te beperken. Dit doen we door werkzaamheden zoveel mogelijk achter elkaar uit te voeren en de omgeving vooraf in te lichten.’ Meer informatie vindt u op onze projectwebsite www.uitvoeringstroomlijn.nl.