Certificaat ISO 55001 voor Bouwcombinatie Van Gelder Krinkels

Met het behalen van dit certificaat tonen Krinkels en Van Gelder aan dat zij in staat zijn het beheer en onderhoud van alle fysieke assets van haar opdrachtgevers en de daaruit voortvloeiende prestaties, kosten, kansen en risico’s structureel te managen.

Het systeem dat hiervoor is opgezet, focust zich op een pro-actieve lifecycle asset management benadering waarmee de assets worden geoptimaliseerd, de total cost of ownership wordt gereduceerd en aan de benodigde performance- en veiligheidseisen wordt voldaan.

Het Asset Management systeem ISO 55001 is van toepassing op: 'Het conform UAV-GC contract 21087737 meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheersgebied van Rijkswaterstaat Midden Nederland, district Noord.' Klik hier voor het certificaat ->