Onderhoud gemeente Purmerend

Krinkels is aangenomen voor het regulier groenonderhoud van twee percelen van de gemeente Purmerend voor een periode van twee jaar. Bij gebleken tevredenheid is er de mogelijkheid van twee maal één jaar verlenging. De werkzaamheden betreffen het onderhoud van bomen, grassen en onkruiden, heesters en hagen, bosplantsoen en het onderhoud van de natuurzone Baanstede Noord.

Positieve flow
Er is veel en zorgvuldig overleg over de manier van uitvoeren, de communicatie en de kwaliteit van het werk. Vooral het sociale aspect van de uitvoering is voor gemeente Purmerend reden tot enthousiasme. De eerste sessie van “Beter Buiten” heeft plaatsgevonden in Purmerend, een verbeteringstraject waarbij vier keer per jaar de tijd wordt genomen één onderdeel van het buitenwerk te verbeteren. Vanuit de gemeente heeft een groep potentiële collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt meegedraaid. Dit bleek succesvol want één van hen is sinds de zomer bij Krinkels in dienst. Het onderhoudsteam en de dagelijkse leiding oogsten lof voor het plezier dat zij uitstralen tijdens de werkzaamheden en voor de kwaliteit van het uitgevoerde werk. Krinkels streeft ernaar deze positieve flow vast te houden!