Onderhoud Stroomlijn uiterwaarden

In opdracht van Rijkswaterstaat voert Krinkels dit jaar opnieuw het onderhoud uit in de uiterwaarden van de grote rivieren voor het project Stroomlijn. Het project Onderhoud Stroomlijn heeft als doel de terreinen op te leveren met de juiste vegetatieklassen. Een goede afvoer van het water binnen de hoogwater stroombaan wordt hiermee gewaarborgd. Tijdens het project worden bindende afspraken gemaakt met rechthebbenden (eigenaren van de verschillende percelen) over het onderhoud van deze vegetatie-eenheden.

Het project omvat twee percelen:
Perceel 1. Areaal Rijkswaterstaat Oost-Nederland: Rijn, Waal, Nederrijn, Lek, IJssel. Perceel 2. Areaal Rijkswaterstaat Zuid-Nederland: Maas, vanaf Susteren (rivierkm 50,5) stroomafwaarts. Tijdens het project is Krinkels belast met de dagelijkse organisatie, leiding en uitvoering van de opdracht.

De belangrijkste werkzaamheden zijn:

  • Groenonderhoud uitvoeren in de diverse uiterwaarden (203,7 ha.);
  • Afstemming over de uit te voeren werkzaamheden met de 365 eigenaren van de uiterwaarden;
  • (bouw) Communicatie met de belanghebbenden (beheerders en bewoners);
  • Opleveren van de “as built” documenten/kaarten.
De kracht van een succesvolle uitvoering van dit project ligt voor een groot gedeelte bij het gebruik van iPads en de digitale bewaking van de uitvoering. De GIS-applicatie in combinatie met een Powerbi Dashboard zorgen voor een:

  • eenduidig uit te voeren scope door de ploegen;
  • dekkende verificatie en validatie van de uitvoering door de ploegen;
  • permanente controle over de uitgevoerde hoeveelheden door de technisch manager.