Sinusmaaien voor de provincie

Krinkels heeft samen met haar partner BAM twee grote provinciale contracten binnen de provincie Noord-Holland in haar orderportefeuille. Het betreft GBC Midden-Noord en GBC Zuid-Kennemerland IJmond. Binnen deze contractuele onderhoudsgebieden is Krinkels verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de provinciale bermen.

Biodiversiteit
Krinkels en de Provincie hebben, binnen deze twee 10-jarige contracten, biodiversiteit hoog in het vaandel staan. Belangrijk dus om bijen, vlinders en alle andere insecten in het gebied te behouden en daarbij de aantallen te verhogen. Dit gebeurt door het maaibeheer van deze bermen op een nieuwe, innovatieve manier uit te voeren. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de veiligheid van de weggebruiker. Want veiligheid is prioriteit nummer 1 als het aankomt op onderhoud van provinciale bermen.

Ecologisch beheer
In de bermen die het toelaten (afhankelijk van de breedte, het weggebruik en de veiligheid) wordt Sinusbeheer toegepast. Deze nieuwe en innovatieve manier van maaien zorgt ervoor dat de bloemen de kans krijgen om uit te bloeien en zaad te schieten. Nadat het grootste deel van de bloemen is uitgebloeid, wordt ongeveer 70 procent van de berm gemaaid. Van deze beplanting blijft ongeveer 30 procent staan. De beplanting die blijft staan vormt voor de aanwezige insecten, maar ook voor alle andere aanwezige fauna, een vluchtmogelijkheid tijdens het maaien. Dit houdt in dat veel fauna de maaibeurt overleeft (aanzienlijk meer dan bij traditioneel maaien). De overlevende fauna gebruikt de overblijvende beplanting als overwinterparadijs. Het vindt hier een schuilplaats en voeding. De populaties krijgen op deze manier de kans te overleven en zelfs te groeien. Een florerende omgeving trekt daarnaast ook nieuwe soorten aan. Op deze manier wordt de biodiversiteit/soortenrijkdom in het gebied verhoogd. Dit vermindert het aantal faunaslachtoffers aanzienlijk en zo laten wij zien dat biodiversiteitverhogend maaien de toekomst is.