Voortgang CO2 emissie reductie

Krinkels is altijd op zoek naar methoden die de CO2-uitstoot terugdringen. Met het afsluiten van boekjaar 2014-2015 is er weer een analyse gemaakt waarbij de CO2-uitstoot is vergeleken met die van het vorige boekjaar.

Absoluut gezien stijgt de CO2-uitstoot met zo’n 1,9%. Krinkels heeft echter in 2014-2015 significant meer omzet gemaakt ten opzichte van 2013-2014. Om een eerlijke vergelijking te kunnen maken wordt dit meegenomen in de berekening. Dit doen we door de uitstoot af te zetten tegen onze materieel-inzet (totaal aantal uren/km dat door ons materieel is gemaakt). Wanneer we dan de situatie bekijken, zien we een daling van 5% van de (hiervoor gecorrigeerde) CO2-uitstoot. Voor scope 3 (CO2-uitstoot ten gevolge van materiaalleveranties en diensten door derden) is de uitstoot, ondanks een hogere omzet, gedaald van 60.643 ton naar 33.768 ton door minder investeringen in kapitaalgoederen.

Doordat de meeste projecten (inmiddels zeven met gunningsvoordeel) zich nog in de opstartfase bevinden, zien we hier sinds 1 mei 2015 een uitstoot van slechts 91 ton van de verwachte 980 ton.