Aanleg van cultuurtechnische werken

Voor de al in 2013 in gang gezette herontwikkeling van het sportpark Krekelzank te Nieuwstadt had de gemeente Echt-Susteren meerdere aanbestedingen in de markt uitgezet. Het ging om een complete metamorfose van het park. Zo moesten er een nieuwe sporthal , een nieuw kindcentrum en sport- en spelactiviteiten worden gebouwd. Een ander belangrijk deel was de inrichting van de openbare ruimte (parkdeel) en aanleg van wegen en parkeerfaciliteiten.

Krinkels wist de aanbesteding van het werk ‘Park en breed kindcentrum, Nieuwstadt’ toe te voegen aan de orderportefeuille. De opzet van het werk, integraal bestek, past heel goed in de bedrijfsfilosofie van Krinkels. Groen, infra, water en sport kwamen allen in dit project aan bod. De belangrijkste onderdelen van het werk waren: saneren, slopen van de parkeerplaats en beplanting, grondwerk, aanbrengen van rioleringen en verhardingen, aanplanten van groenvoorzieningen en het aanbrengen van meubilair. Ook de nazorg heeft Krinkels op zich genomen.

Omdat er op het terrein door veel verschillende partijen gelijktijdig gewerkt werd, was het uitermate belangrijk dat er middels diverse overlegvormen een goede voortgang van het werk werd gegarandeerd. Ook moest er rekening worden gehouden met de buurtbewoners en de activiteiten die op het sportterrein en in de sporthal doorgang moesten vinden. Dit vroeg om organisatietalent, zodat bezoekers en andere belanghebbenden geen hinder ondervonden van onze werkzaamheden. Het werk is tijdig opgeleverd en de festiviteiten en activiteiten op het terrein en in de sporthal konden gewoon door blijven gaan. Kortom; een geslaagd project.