Aanleg pupillenveld hockeycomplex AMHC Alkmaar

Afgelopen jaar heeft Krinkels het hockeycomplex AMHC in Alkmaar gerenoveerd. De uitvoering van het pupillenveld moest helaas doorgeschoven worden naar dit voorjaar. Naast het feit dat het terrein nog niet volledig beschikbaar was, liep er ook nog een 10KV-kabel van Liander pal naast een te dempen sloot. De sloot had een voorbelasting van zand nodig en nadat Liander de kabel in oktober had omgelegd kon deze worden aangebracht. Eind januari werden, mede door de relatief gunstige weersomstandigheden, de werkzaamheden voor de aanleg hervat.

Voor het pupillenveld werd ongeveer 1.200 m3 grond ontgraven die op locatie is verwerkt. Daarna is in februari de ‘onderbouw’ van het veld aangebracht die bestond uit ophoogzand. In deze onderbouw zijn drains aangelegd. Vervolgens is het M3d zand aangebracht, afgewerkt en gekeurd conform de geldende NOC/NSF-normen. Aansluitend is het straatwerk om het veld uitgevoerd en is de veldverlichting, bestaande uit vier lichtmasten, geleverd en geplaatst. Nadat de goede mengverhouding van het lava/rubber was bepaald (en gekeurd), werd het gemengd op locatie en aangebracht. Hierna werd de onderbaan gekeurd en na goedkeuring werd eind maart de kunstgrasmat gelegd.

In april zijn om het veld, in een zwarte kleur, ballenvangers en een leuninghekwerk met de benodigde toegangspoorten geplaatst. Al snel was het veld speelklaar en waren er enthousiaste geluiden van de gebruikers te beluisteren. Voor onze stagiair Tuin- en Landschapsinrichting Van Hall Larenstein, Boyd Vleugel, vormde dit project een leerzaam onderdeel van zijn tien weken stage bij Krinkels.