Krinkels ontzorgt de zorg

Krinkels heeft in augustus 2013 het werk ´Cultuurtechnische werkzaamheden parkeerplaats Adelante, locatie Hoensbroek’ aangenomen. Dit werk was Krinkels op het lijf geschreven; de aanleg van cultuurtechnische werken in een omgeving waarin nauw samengewerkt moet worden met de opdrachtgever en bezoekers van het revalidatie- en gezondheidscentrum. Ofwel, zorgen en ontzorgen. Zorgen betekent in dit geval dat bezoekers en leveranciers geen hinder mochten ondervinden van ons werk. Ontzorgen betekent dat de werkzaamheden zorgvuldig en vakkundig uitgevoerd moesten worden. In Krinkels News 29, december 2013, heeft u hierover kunnen lezen.

De weg die Krinkels destijds is ingeslagen, heeft inmiddels geleid tot een zeer prettige relatie tussen Adelante en Krinkels. Afgelopen winterperiode is opdracht verstrekt voor het uitvoeren van grootschalige snoeiwerkzaamheden op twee locaties van Adelante, namelijk Hoensbroek en Valkenburg. Ook heeft Krinkels een nieuwe parkeerplaats inclusief groenvoorziening aangelegd op de locatie Hoensbroek.

Krinkels is blij met opdrachtgevers zoals Adelante; op een positieve manier in gesprek blijven en aanvoelen wat partijen kunnen en willen. Vooral het door Krinkels aangeboden ontzorgende concept biedt een mooi fundament om op verder te bouwen.