Inzet ‘facility-app’ bij vervangingswerkzaamheden

Krinkels Nagele heeft opdracht gekregen van het Waterschap Zuiderzeeland en gemeente Noordoostpolder voor het vervangen van bestaande schanskorven door walbeschoeiing.

Deze vervanging is nodig omdat de schanskorven in een slechte conditie verkeren. Hierdoor kunnen ze problemen veroorzaken bij machinaal maaionderhoud van diverse waterpartijen. Een goede oeverbescherming is nodig om afkalving van de oever te voorkomen.

Een aantal particuliere kavels grenst aan waterpartijen waar de schanskorven worden verwijderd en nieuwe walbeschoeiing wordt aangebracht. Voordat Krinkels Nagele van start gaat, vindt hier een vooropname van de situatie plaats. Hiervoor is tijdens dit werk de ‘facility-app’ ingezet. In de ‘facility-app’ is een vooropnameformulier aangemaakt. Op dit formulier worden de elementen benoemd die verwijderd moeten worden. Maar ook de contactgegevens van bewoners en de specifieke wensen ter plaatse worden vermeld. Het toevoegen van foto’s, GPS locatie en datum van opname maken deze app tot een waardevol instrument voor opdrachtgever en opdrachtnemer.