Frank Smits van de Nederlandse Spoorwegen (NS) aan het woord

Terwijl de mussen van het dak vallen, worden alweer de eerste voorbereidende stappen gezet voor een winterse samenwerking tussen NS en Krinkels. Aan tafel zitten Frank Smits, procesmanager schoonmaak bij NS Stations en o.a. verantwoordelijk voor de te nemen wintermaatregelen op alle stations in Nederland, Adri Reijneveld en Paul Berger, beiden werkzaam bij Krinkels.

“Buiten is het dertig graden en dan nadenken over wintermaatregelen”, lacht Smits. “We moeten vroeg de koppen bij elkaar steken om vanaf 15 oktober tot 1 april paraat te staan”. In deze periode staat Krinkels klaar om NS te helpen met het sneeuw- en gladvrij houden van alle 410 stations in Nederland. NS Stations verzorgt de wintermaatregelen op haar beurt weer in opdracht van ProRail. De transferruimten op de stations zijn eigendom van ProRail en zij hebben het beheer hiervan belegd bij NS Stations. Het gaat om de perrons, trappen en hellingbanen. Maar ook toe- en uitgangen van de stations, fietsenstallingen en toegangswegen naar de ingang worden meegenomen.

Logistieke uitdaging
“Daar komt natuurlijk heel veel bij kijken”, zegt Smits. “ Het weerbureau van het Operationeel Controle Centrum Rail geeft dagelijks weeradviezen af. Op basis van deze adviezen wordt de inzet van de ploegen bepaald. In de winterperiode staat Krinkels paraat, soms wel met 900 man. De ene week gebeurt er helemaal niets en de andere week is Krinkels met volledige bezetting keihard aan het werk. Dat vormt logistiek nogal wat uitdaging!”. Er wordt in de winterwerkzaamheden onderscheid gemaakt tussen preventieve en correctieve werkzaamheden. Onder preventieve maatregelen wordt het strooien van zand, zout en dooikorrels verstaan. De correctieve werkzaamheden bestaan vooral tijdens aanhoudende sneeuwval, uit sneeuw vegen met kleine veegmachines. Vanwege het kleinschalige karakter van de stations kunnen machines slechts beperkt worden ingezet. Het werk vereist dan ook extra inzet van de werknemers omdat het bijzonder arbeidsintensief is en uiteraard een onregelmatig karakter kent. Veiligheid

“Eén van de moeilijkste aspecten van de werkzaamheden is het garanderen van de spoorveiligheid”, vertelt Smits. “Het is gevaarlijk om vlak langs de perronrand te werken met schuivers en machines. Eén meter vanaf de spoorrand is de gladheid het meest gevaarlijk, maar precies hier mogen we niet met zout strooien. Door zout in de spoorbak kunnen wissels namelijk van slag raken”. Maar ook de veiligheid van de 900 medewerkers van Krinkels vergt veel aandacht. “Hoe zorg je ervoor dat, terwijl geheel Nederland verzocht wordt niet de weg op te gaan, hun reis naar en van het werk veilig verloopt? Dit betekent files vermijden of net zolang doorwerken tot files opgelost zijn, hier houden we rekening mee in de ploegafstemming”.

Speciale app
Smits geeft aan dat NS speciaal voor Krinkels een app heeft gebouwd die het aantal gewerkte uren en locaties van de medewerkers van Krinkels registreert. “Door de app wordt duidelijk wie waar aan het werk is en wat ze daar precies doen, een realtime app. Naast administratieve voordelen geeft dit ons de kans om beter in te spelen op klachten en storingen. We kunnen direct doorgeven wanneer de klacht of storing wordt verholpen”.

Hotline
Volgens Smits verloopt de samenwerking met Krinkels prima en hij zegt lachend dat tijdens de winterperiode Krinkels op positie 1, 2 en 3 in zijn telefoon staan. “We hebben echt een telefonische hotline en dat gaat harstikke goed”. En qua uitvoering zegt Smits dat ze niet voor niets het contract verlengd hebben. “Er zijn eigenlijk nauwelijks klachten over de uitvoering. Soms komen er wel eens vragen, maar die zijn vanuit het proces prima te beantwoorden. Kortom we zijn tevreden, meer dan tevreden eigenlijk! Het jarenlange samenwerken en het feit dat Krinkels de stations op haar duimpje kent, werpt nu haar vruchten af, 95% gaat al goed en samen proberen we die 5% nog te verbeteren”.

Verbeterpunten
“Het uitvoeren van wintermaatregelen is eigenlijk een jaarrond proces”, zegt Smits. “Na de formele winter beginnen we met de verbeterpunten. In het begin van de samenwerking hadden we een waslijst met verbeterpunten, nu is die nog maar heel kort. Tijdens de winter is hier geen tijd voor, dus worden de procesveranderingen met name in de andere seizoenen bedacht en doorgevoerd. Je hebt het natuurlijk niet altijd in de hand om de processen gedurende de zomerperiode te veranderen, denk daarbij aan wetswijzigingen die per 1 januari doorgevoerd worden. Dit vergt een goede voorbereiding”.

Managen van verwachtingen
Een goede voorbereiding wordt ook door Krinkels als zeer belangrijk ervaren, maar het echte werk begint in oktober. Reijneveld, projectleider bij Krinkels en verantwoordelijk voor de uitvoering geeft aan dat het leuk is om met het weer en weersinvloeden bezig te zijn. “Wat is de weersverwachting en dit dan vertalen naar werkzaamheden. Een dynamisch proces hoor”, zegt Reijneveld. Berger, vestigingsleider bij Krinkels vertelt dat een deel van het succes ook zit in het managen van verwachtingen. “Vooral bij sneeuwval kan het niet altijd en overal sneeuwvrij zijn, maar als we dat goed communiceren dan weet iedereen op welke momenten van de dag verwacht mag worden dat het station onder handen genomen is”.

Tot slot
Opzien tegen de winter doet Smits niet. Als er sneeuw valt, vindt hij het natuurlijk wel spannend. Voorlopig is het nog hoogzomer en wordt er alleen op papier nagedacht over de winterse omstandigheden, maar zowel NS en Krinkels kijken uit naar een mooie, maar vooral veilige winter!