Aanleg en onderhoud  openbare ruimtes

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Infra aanleg

Krinkels heeft de afgelopen decennia een uitstekende reputatie opgebouwd op het gebied van aanleg en onderhoud van infrastructurele werken. Dit geldt zowel voor kleine opdrachten als complexe projecten met een lange looptijd. Onze bevlogen experts denken met u mee en zorgen ervoor dat u na afloop met een meer dan tevreden gevoel terugkijkt op het proces en eindresultaat.

Bestrating
Van dorpsplein tot doorgaande weg, de aanleg ervan is bij ons in deskundige handen. Wij zijn een erkend bestratingsbedrijf en dat ziet u terug in de kwaliteit van ons straatwerk. Wilt u dat wij u volledig ontzorgen? Wij nemen met veel plezier ook het omgevingsmanagement van u over.

Bouwwerken
De bouw van een brug, steiger, kademuur of duiker vraagt kennis van zaken en een multidisciplinaire aanpak. Wij hebben deze expertise in huis. Ons portfolio bevat een groot aantal aansprekende projecten die we in de afgelopen jaren met succes hebben uitgevoerd.

Infrastructuur ondergronds
Niet alleen de zichtbare infrastructuur valt onder ons vakgebied. Ook voor de realisatie van ondergrondse infrastructuur kunt u bij ons terecht. Zo leggen we degelijke rioleringen aan om bijvoorbeeld wateroverlast te voorkomen en verzorgen we het plaatsen van mantelbuizen en irrigatiesystemen.

Verkeerssignalering & wegmeubilair
Krinkels installeert door het hele land verkeerssystemen zoals lichtmasten en verkeerslichten. Maar we nemen ook verkeersmaatregelen en zorgen voor duidelijke wegomleidingen via bebording en afzettingen. Of het gaat om gepland wegonderhoud of om een calamiteit: we zijn snel ter plaatse en u kunt 24/7 op ons rekenen.

  • img
  • img
  • img
  • img