Aanleg en onderhoud  openbare ruimtes

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Groen onderhoud

Groen & bomen
We verzorgen niet alleen de aanleg van groen, maar zijn ook graag uw partner als het gaat om het beheer en onderhoud hiervan. Dat doen we vakkundig en veilig. We maaien wegbermen en voeren snoei- of bewateringswerkzaamheden uit. Respect voor mens, dier en milieu nemen daarbij een belangrijke plaats in. Waar het kan, hergebruiken we vrijkomend afval en houden we rekening met de aanwezige (beschermde) flora en fauna.
Vraagt de aanleg of het beheer van een boom een bijzondere aanpak? Dan schakelen we onze collega’s van Quercus boomexperts  in. Zij zijn dé specialist bij uitstek als het gaat om boomkennis. Van advies tot aanleg en van verzorging tot boomveiligheid.

Onkruidbestrijding
Duurzame onkruidbestrijding, daar maken we ons sterk voor. Krinkels introduceerde als één van de eersten in Nederland een milieuvriendelijke en effectieve techniek om trottoirs, wegen en parkeerplaatsen onkruidvrij te houden. Zo houden we de bodem gezond en dragen we een steentje bij aan de toekomst van onze aarde.

  • img
  • img
  • img