MVO Prestatieladder

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Met het bezitten van het MVO Prestatieladder certificaat niveau 4, bewijzen wij dat duurzaamheid binnen onze organisatie geïntegreerd is en er inspanningen worden geleverd om ook buiten haar organisatie (in de keten) duurzame bedrijfsvoering te initiëren.

De MVO Prestatieladder, een Managementsysteem voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid, duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te kunnen maken. De vaststelling op de MVO Prestatieladder is een weergave van het MVO managementsysteem in onze organisatie. Het is een momentopname van de duurzame ontwikkeling die het doormaakt. Belangrijke aspecten hierbij zijn SROI (Social Return of Investment) en duurzaamheid.

MVO jaarverslag 2018: Een schone en leefbare wereld voor iedereen
Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen is geen doel op zich. Het is het logisch gevolg van een gezonde bedrijfsvoering waar aandacht is voor mens, milieu en maatschappij. Dit dragen wij als Krinkels uit en kunt u ook terugzien in ons MVO jaarverslag 2018. Het MVO jaarverlag 2017 kunt u hier bekijken en voor 2016 klikt u hier.