• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Combinatie Krinkels-Van Gelder verzorgt totale onderhoud in Flevoland

De komende vijf jaar mag aannemerscombinatie Krinkels-Van Gelder al het onderhoud aan de wegen in Midden-Nederland verzorgen voor Rijkswaterstaat (RWS). Onlangs is daarvoor het prestatiecontract Meerjarig Onderhoud perceel Noord (Flevoland) getekend. Het contract heeft een looptijd van vijf jaar met een mogelijk verlenging van drie jaar. 

Vanaf eind dit jaar is Combinatie Krinkels-Van Gelder verantwoordelijk voor het totale onderhoud van onder andere de wegen, het groen, de openbare verlichting en het schoon en verzorgd houden van de verzorgingsplaatsen in Flevoland. Dit contract omvat onder andere: het maaien van de bermen, onderhouden van verzorgingsplaatsen, repareren van verlichting, uitvoeren van asfaltwerkzaamheden in de vorm van Levensduur Verlengend Onderhoud en incidentmanagement.

Innovatieve aanpak

Combinatie Krinkels-Van Gelder heeft de opdracht definitief gegund gekregen na het doorlopen van de onderbouwingsfase op basis van de Best Value-aanpak. Deze aanpak gaat uit van de meeste waarde voor de beste prijs. Een aansprekend onderdeel uit de aanbiedingen was dat door de innovatieve aanpak, voor minder verkeershinder wordt gezorgd bij gepland onderhoud. Daarnaast is er een vooruitstrevende aanpak op het gebied van duurzaamheid, waarmee fors wordt bespaard op zowel Life Cycle Costs als CO2-uitstoot. De combinatie heeft volgens RWS uitgebreide ervaring met het onderhouden van wegen en aangetoond dat ze in staat is om deze werkzaamheden op een goede manier uit te voeren.

Mooie voortzetting

In opdracht van RWS voeren Krinkels en Van Gelder sinds 1 januari 2015 het contract Meerjarig onderhoud A6/A27/N50 uit. Evert van Dijk, bedrijfsleider integrale projecten bij Van Gelder, is ingenomen met het hernieuwde vertrouwen dat RWS in hen uitspreekt. ”Dit is een mooie voortzetting van het contract dat we de afgelopen jaren in dit areaal succesvol hebben uitgevoerd. Een prestatie om trots op te zijn.” Contractmanager Erwin Hollander van Krinkels vult aan: “Het vertrouwen dat RWS met deze overkomst uitspreekt om duurzaam te innoveren in mens en materieel, past ook heel goed bij onze doelstellingen. Samen in transitie naar een vitale infrasector.”

Prestatiecontract

Het nieuwe contract gaat in op 1 november 2020. Dit prestatiecontract behoort tot een van de pilotprojecten vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om tot een vitale infrasector te komen. Hierbij is ruimte voor innovaties en verduurzaming. Naar aanleiding van de samenwerking en effectiviteit binnen deze overeenkomst wordt een nieuw, verbeterd prestatiecontract ontwikkeld dat bij succes breder binnen Rijkswaterstaat wordt ingezet.

Recente artikelen

Deel artikel

Archief