Oeververdedigingswerken

Nederland heeft veel rivieren, kanalen en watergangen en het aanbrengen van beschoeiingen is noodzakelijk om de oevers en waterkanten te beschermen. Wij hebben volop ervaring met het aanleggen van deze werkzaamheden.

Beschoeiingen worden gemaakt van hout, beton, kunststof of staal. Van oudsher wordt vaak hardhout toegepast, omdat dit minder snel weg rot. Wij hebben ervaring met alle type beschoeiingsmaterialen. Beschoeiingen worden vaak in de vorm van damwanden aangebracht, deze kunnen in grote lengtes worden aangeleverd zodat ook diepere kanalen met beschoeiing kunnen worden uitgevoerd.

Wij leggen, zoals bij alle werkzaamheden, dus ook bij beschoeiingswerkzaamheden de prioriteit op veiligheid voor zowel personeel als omgeving.

Terug naar Waterwerken <