Krinkels sleept ook 2e cluster kunstgrasvelden Vlaamse Gemeenschap binnen
Wouw september 2011

De Vlaamse regering stemde op 04-07-2011 in met de gunning van een tweede cluster van zes kunstgrasvelden in het kader van het Vlaamse Sportinfrastructuurplan aan Krinkels. In Antwerpen (2x), Mortsel, Lanaken, Ninove en Vilvoorde realiseert PMV samen met de lokale overheden en het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Overheid, de aanleg van een nieuw kunstgrasveld voor de lokale voetbalcompetitie. De realisatie van de velden gebeurt net als in het eerste cluster in de vorm van een publiek private samenwerking, waarbij de lokale overheden een zogenaamde DBFM-overeenkomst (voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud) afsluiten. Voor het ter beschikking stellen van die infrastructuur ontvangt Krinkels een periodieke beschikbaarheidvergoeding. De overheid subsidieert die voor maximaal 30%. In het kader van het Vlaamse Sportinfrastructuurplan werd in juli 2010 al een eerste cluster van negenentwintig kunstgrasvelden gegund aan Krinkels. Tweeëntwintig daarvan werden ondertussen al opgeleverd. Met uitzondering van één veld is op alle overige velden begonnen met de werkzaamheden. Nadat het eerste cluster is afgerond kan dus direct verder worden gegaan met de aanleg van de zes nieuwe velden van het tweede cluster.