Unieke opdrachten

De Unieke opdrachten van Krinkels kunnen getypeerd worden als opdrachten ‘van A tot Z’. Belangrijke componenten hierin zijn ontwerpen, aanleggen, financieren en onderhouden op basis van prestaties. Ook aanbestedingsvormen als EMVI, UAV-gc, E&C, D&C, BVP of DBFM zijn ons niet vreemd. De grote diversiteit aan contractvormen en type werk in de markt maakt dat er steeds meer van deze Unieke opdrachten komen.

Enkele Unieke opdrachten waar we aan werken en hebben gewerkt is het integrale beheercontract van de A6 voor RWS, het onderhoudscontract inclusief calamiteitenafhandeling op en langs de Maas en de aanleg van 35 kunstgrasvelden in Vlaanderen op basis van een DBFM contract. Vaak komen in dit soort werken alle vakdisciplines van Krinkels naar voren, waardoor wij in eigen beheer alle werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Ook projecten waarin productinnovaties worden toegepast rekenen wij tot onze Unieke opdrachten. Voorbeelden hiervan zijn het aanleggen van een Wilgenplantage ten behoeve van biomassa in opdracht van de gemeente Groningen, het bemesten van daktuinen met urine en CO2 reductie middels toepassing van Olivijn.