Groenonderhoud

Meer dan 60 jaar ervaring in groenwerkzaamheden heeft er onder andere voor gezorgd dat wij specialist zijn in het beheren van het groen in de openbare ruimte.

Met het onderhoud van bermen zorgt Krinkels ervoor dat de inrichting van ons landschap en de openbare ruimte er verzorgd uitziet. Dit draagt bij aan een prettige leef- en werkomgeving.

Bij maaionderhoud langs de wegen wordt in het kader van verkeersveiligheid volgens de geldende wetgeving een passende afzetting geplaatst. Krinkels heeft bebording en actiewagens in eigen beheer. Deze voldoen aan de wettelijke eisen.

Tijdens het onderhoud komt veel maaisel vrij. Krinkels kan ter plaatse het maaisel opzuigen. Restanten houtsnippers worden milieubewust gestort of zoveel mogelijk afgevoerd naar energiecentrales. Hiermee levert Krinkels bewust een bijdrage aan het opwekken van groene stroom.

Terug naar Groenwerken <