Certificeringen - Kwaliteit, Arbo/Veiligheid en Milieu

Krinkels is gecertificeerd voor:
ISO 9001;
VCA** (inclusief Railinfra);
ISO 14001 Milieumanagementsysteem;
Assetmanagement (ISO 55001);
BRL 7001/7004 (bodemsanering);
BRL 9101 (verkeersmaatregelen);
BRL 6001 (Milieukundige begeleiding landbodemsanering);
BRL 9334 Straatwerk;
Groenkeur BRL, Groenvoorziening
;
Groenkeur BRL Boomverzorging
;
FSCĀ®-Chain of Custody
;
CO2-bewust certificaat niveau 5.
MVO prestatieladder niveau 4;
Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) hoogste trede (3);
Veiligheidsladder niveau 2
NEN 4400-1

Krinkels is erkend voor:
SEB (straatwerk);
Erkend Iepaanemer;
Erbo (bosaannemer);
VIHB (afvalstoffen);
Leermeester groen (Aequor).
Leermeester Civiel (Fundeon)
Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer (BVOB)

Krinkels is lid van:
Lid Bouwend Nederland;
Lid Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSC);
Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG);
Deelnemer EFBQ.

Onze bedrijfscode is erkend door de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB). Om kwaliteit en professionaliteit in de uitvoering te borgen, wordt door ons continue aandacht besteed aan de verschillende uitvoeringsprocessen. De volledige beleidsverklaring m.b.t. ons K.A.M.-management systeem kunt u hier bekijken. Naast een integrale aanpak in kwaliteitszorg, arbo/veiligheid, milieu en innovatie, stellen we sinds 2001, door gebruik van de Balanced Scorecard methode, prestatie-indicatoren vast voor de verschillende ondernemingsgebieden. We bewaken deze om “meetbaar te kunnen verbeteren” en “Business Excellence” na te streven.

Verbetering en optimalisatie KAM-systeem
Het 'Krinkels BIS' (Krinkels Bedrijfs Informatie Systeem) is een volledig digitaal bedrijfs (KAM)-handboek, dat centraal beheerd wordt. Via Krinkels intranet is dit voor alle vestigingen toegankelijk. Het Krinkels BIS omvat ook een volledig Personeels Informatie Systeem en alle “verplichte” KAM-registraties zoals verbeter-voorstellen, auditverslagen, werkplekinspecties, toolbox verslagen, notulen van overlegstructuren, leveranciersbeoordelingen. Deze worden online ingevoerd op zowel hoofdkantoor als op de vestigingen, zodat steeds actuele informatie online verkrijgbaar is.

We werken nu aan decentralisatie van ons KAM-systeem. Projecten worden immers vanuit de locale vestigingen uitgevoerd en KAM maakt in onze optiek altijd deel uit van het totale projectmanagement. Taken en verantwoordelijkheden worden meer en meer bij de medewerkers op de vestiging gelegd. Iedere vestiging kan hierdoor zoveel mogelijk “maatwerk” aan de eigen opdrachtgevers bieden.